Servetschs

Projectaziuns da tecnica d'illuminaziun da qualitad:
Illuminaziun fatga sen maseira per igl carstgang, ainten la quala las preteisas da chel èn segl amprem post.

Aint igl center dalla projectaziun qualitativa èn cò l'illuminaziun dalla surfatschas verticalas, l'illuminaziun d'accent ed ena buna protecziun.

Igl davos punct fò tgi igl îgl, graztga ad illuminamaints constants, vegia betg da s'adattar surprendentamaintg u andetgamaintg a divers livels da gleisch.

L'illuminaziun dallas surfatschas verticalas amplifitgescha igls spazis, augmentond la sensaziun d'illuminaziun percepeida ainten en ambiaint determino. Cumbinada cun l'illuminaziun d'accent, redutgescha ella igls cuntrasts luminous ed impidescha la stancladad digl îgl. La sia funcziun e chella da far percepeir las proporziuns ed igls cunfegns digl ambiaint. Ella è en instrumaint fundamental per igls concepts d'illuminaziun orientadas all'architectura.

La nossa activitad

Fasa 1 analisas e preteisas digl
consument final acquist da tot igls elemaints prjectos
definiziun digl plan d'intervenziuns
Fasa 2 concept digl design
concept d'illuminaziun
proposta digl design d'illuminaziun
visulaisaziun 3D
strategia d'intervenziun
Fasa 3 project preliminar
descripziun dalla lavour
calculaziun dalla tecnica d'illuminaziun
stema digl maximum digls costs
assistenza dalla visualisaziun 3D
Fasa 4 project da realisaziun
lavour grafica
stema digl consum d'energeia
plan da mantignamaint
Fasa 5 realisaziun
controlla finala
programaziun digls sistems